{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

謝謝你,與任性相遇 💕

客服聯繫

1. 要怎麼聯絡客服?

  • 點擊官網右上角留言按鈕
  • 點擊官網「會員→訂單」,於訂單中留言
  • 點擊右下角 FB Messenger按鈕
  • 致電 02-2567-8860 
  • 聯繫客服信箱 service@rensingeatshot.com

2. 客服的回應時間?

客服小編的服務時間為平日 09:30-17:00。